Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2015

mala-cwaniara
[..] odcinamy się od ludzi wokół nas. Przestajemy być dla nich ciekawi, gdy staramy się przekonywać, że świetnie nam idzie; podobnie przyjaźń ma tylko wtedy szansę rozkwitnąć; gdy ośmielimy się podzielić naszym lękiem i żalem. 
— Religia dla ateistów; Alain de Botton
Reposted fromnewnightmare newnightmare viagwiazdeczka gwiazdeczka

December 06 2014

mala-cwaniara
6469 202b 500
Reposted fromchujawa chujawa viagwiazdeczka gwiazdeczka
mala-cwaniara
3715 b82c 500
takie życiowe.
Reposted frompiehus piehus viapathetic8 pathetic8

December 04 2014

mala-cwaniara
6285 e224
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaumierajstad umierajstad
mala-cwaniara
"Chmiel na bezsenność, a sen - na bezmiłość.
Poduszkę z chmielu gdy sobie umościsz,
Zaśnij, bo na cóż życie bez miłości"...

M. Pawlikowska-Jasnorzewska
mala-cwaniara
2108 658d
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viasmutnazupa smutnazupa
mala-cwaniara
.. głupota jest jedną z dwóch rzeczy, które najlepiej widzimy z perspektywy czasu. Drugą są stracone okazje.
— Stephen King - Dallas '63
Reposted fromtosiaa tosiaa viaowieczkini owieczkini
mala-cwaniara
Cholera! Czy ona już nigdy nie pozbędzie się tych przeklętych filmów, które bez przerwy wyświetlają się w jej głowie? Są groźne i czarodziejskie i unicestwiają rzeczywistość. Nic nigdy nie będzie takie jak w marzeniach, dlatego trzeba wrzucić wszystko, czego się najgoręcej pragnie, do małego czarnego worka, ukryć gdzieś w otchłaniach mózgu i za żadne skarby świata nie otwierać.
— Majgull Axelsson, Kwietniowa czarownica
mala-cwaniara
4773 1ed6
Reposted fromdusielecc dusielecc viaowieczkini owieczkini
mala-cwaniara
mala-cwaniara
W pewnym momencie zdajesz sobie sprawę, że niektórych ludzi nie zmienisz. Opętani własną dumą nie posłuchają Ciebie. Odwrócą się i odejdą. Nie biegnij za nimi. Nigdy.
— znalezione
Reposted frommonsoon monsoon viabezzznieczulenia bezzznieczulenia
mala-cwaniara

To, co minęło, powraca. Wchodzi jak czuła igła w serce. Wystarczy szczegół. Dźwięk, zapach, obraz, chwila. Dostrzegasz coś kątem oka i minione powraca z niespodziewaną siłą.

— Andrzej Stasiuk
Reposted fromyourtitle yourtitle vialonesome lonesome
mala-cwaniara
“Kiedyś, po jakimś czasie, spotkamy się w kawiarni albo w metrze. Będziemy próbowali się nie rozpoznać albo nie zauważyć, szybko odwrócimy się od siebie. Będziemy wstydzili się tego, co stało się z naszym “my”, co z niego zostało. Nic. Dwoje obcych sobie ludzi ze wspólną pozorną przeszłością, której tak długo i tak bezwstydnie pozwalali się okłamywać".
— Daniel Glattauer / Weronika
Reposted frombeatkazz beatkazz vialonesome lonesome
mala-cwaniara
4273 e3c3
Reposted fromscorpix scorpix viasm0k1nggnu sm0k1nggnu

October 28 2014

mala-cwaniara
Reposted fromlambadada lambadada viapesymista pesymista
3638 ff1d 500
Reposted fromtayfun tayfun viapesymista pesymista
mala-cwaniara
Reposted fromhwmc hwmc viagwiazdeczka gwiazdeczka

October 27 2014

mala-cwaniara
Reposted fromtereseek tereseek viaucieknijmi ucieknijmi
mala-cwaniara
Reposted fromKACHA KACHA viaucieknijmi ucieknijmi
mala-cwaniara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl