Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2014

mala-cwaniara
na pewno znasz to uczucie. wstajesz rano i czujesz niepohamowaną potrzebę przytule­nia się do kogoś. nie do byle kogo. do tych ramion. do tych, w których czułaś się najbezpieczniej.
mala-cwaniara
5417 cbd8
Reposted frommiischa miischa viaucieknijmi ucieknijmi
mala-cwaniara
Pod­lo­tek to dziew­czy­na, która jeszcze nie wie, że słabości są jej siłą
— Brigitte Bardot
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viagwiazdeczka gwiazdeczka
mala-cwaniara
6746 a1dc
Reposted fromdailylife dailylife viapesymista pesymista
mala-cwaniara
1286 672f 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter viapesymista pesymista
mala-cwaniara
5598 0302
Reposted froma-antimatter a-antimatter viapesymista pesymista
mala-cwaniara
1108 fbf2
Reposted frompokrzywcia pokrzywcia viagwiazdeczka gwiazdeczka
mala-cwaniara
8182 adef 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagwiazdeczka gwiazdeczka
mala-cwaniara
1356 3243
Reposted fromneedtochange needtochange viapesymista pesymista
mala-cwaniara
9562 8832
Reposted fromciesluk94 ciesluk94 viatoolate toolate
mala-cwaniara
Nie można zmusić serca by wybierało rozsądnie. Samo podejmuje decyzje.
— Trudi Canavan – Kapłanka w bieli
mala-cwaniara
1668 97eb
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viagodiva godiva
mala-cwaniara
Wiesz co jest jedną z nieodłącznych cech dorosłości? Samotność. W najważniejszych chwilach życia jesteśmy sami. Nikt za Ciebie nie zdecyduje co zrobić. Musisz to wziąć na siebie.
— Monika Szwaja
Reposted fromstopme stopme viagodiva godiva
mala-cwaniara
Psycholog podczas wykładu na temat zarządzania stresem przeszedł się po sali. Gdy podniósł szklankę z wodą, wszyscy pomyśleli że zaraz zada pytanie "czy szklanka jest w połowie pusta czy pełna". Zamiast tego, z uśmiechem na ustach, zapytał "ile waży ta szklanka?". Odpowiedzi były różne, od 200 g do 0,5 kg Psycholog odpowiedział: "Nie jest istotne ile waży ta szklanka. Zależy ile czasu będę ją trzymał. Jeśli potrzymam ją minutę to nie problem. Gdy potrzymam ją godzinę, będzie mnie boleć ręka. Gdy potrzymam ją cały dzień, moja ręka straci czucie i będzie sparaliżowana. W każdym przypadku szklanka waży tyle samo, jednak im dłużej ją trzymam tym cięższa się staje. Kontynuował: "Zmartwienia i stres w naszym życiu są jak ta szklanka z wodą. Jeśli o nich myślisz przez chwilę nic się nie dzieje. Jeśli o nich myślisz dłużej, zaczynają boleć. Jeśli myślisz o nich cały dzień, czujesz się sparaliżowany i niezdolny do zrobienia czegokolwiek. Pamiętaj by odłożyć szklankę
— znalezione na wykopie gdzieś
Reposted frombrejkontrough brejkontrough viagodiva godiva
mala-cwaniara
7695 39b6
Reposted fromlyzeczka lyzeczka viadobi dobi
mala-cwaniara
7967 c440
mala-cwaniara
- Czy miłość nie wygasa z czasem? - Jeśli jest prawdziwa, nie ma prawa wygasnąć. Jeśli tworzą ją ludzie, którzy potrafią tę miłość uszanować, będzie trwała. Jeśli zostanie odpowiednio pielęgnowana, nie przestanie istnieć. Jeśli została zbudowana na prawdzie i wierności, będzie stabilna i silna. Jeśli dwoje ludzie potrafi ją uszanować, będzie trwała wiecznie.
http://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
mala-cwaniara

October 26 2014

mala-cwaniara
0094 8e95 500
Reposted fromzimnaa zimnaa viabezzznieczulenia bezzznieczulenia
mala-cwaniara
Widzę, że robisz coś, czego sama nie rozumiesz.
— Lukasyno
Reposted frommefir mefir viadusielecc dusielecc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl